Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Ny præst i Hedensted Valgmenighed (fra 1/10)

0

D. 11/8 var der generalforsamling i Hedensted Valgmenighed. Der blev det besluttet, at Hans Jørgen Hansen skal afløse Roar Steffensen som præst, når Roar og Merete rejser til Peru. Efter valghandlingen bragte Hans Jørgen Hansen en kort hilsen – hvor han blandt andet sagde følgende:

“Jeg ser først og sidst det at være præst som en tjeneste og mig selv som en tjener – for Gud og for menigheden. Der er tre faktorer, som skal vise mig vej i denne tjeneste: Det er Guds vejledning, ledelsens pejlemærker og jeres ønsker og behov.

Jeg forestiller mig, at noget af det, som vi i fællesskab skal arbejde videre med, er:

  • Levende gudstjenester. En sund forkyndelse og en glad kristendom!
  • Tæt kontakt mellem menighed og præst
  • Flere medlemmer
  • Socialt/diakonalt arbejde
  • Godt samarbejde med missionshuset
  • Syn og rum for børnene i menigheden
  • Et forøget fokus på sang og musik, så vi tilgodeser alle aldersgrupper og musikgenrer.
  • Eventuelt samarbejde med Løsning/Korning kirker om fælles gudstjenester, Alpha-kurser m.m.

Lad dette blot være nogle tanker til inspiration og refleksion. Jeg vil selvfølgelig drøfte de enkelte punkter med menighedsledelsen, inden de sættes i værk.

Og lad mig så slutte med et citat fra en af min ”kanon-forfattere”, Magnus Malm, der i bogen ”Fri til at tjene” skriver: “At være kristen (leder) i en verden, som djævelen på tusinde måder er i gang med at slide i stykker, er stædigt at holde fast ved Jesus, som på tusinde måder er i gang med at genoprette verden. … At følge ham, der er sand Gud og sandt menneske!”

Tak for tilliden. Jeg glæder mig til at tjene jer som menighed og som enkeltpersoner. Sammen vil vi stædigt holde fast i Jesus, som vejen til frelse og fornyelse!”

 

 

 

Kommentarer er lukket.