Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en menighed inden for Den danske Folkekirke. Lovgivningen omkring Folkekirken giver mulighed for, at en kreds af mennesker kan oprette en valgmenighed.

Forskellen mellem en sognemenighed og en valgmenighed er først og fremmest, at en valgmenighed har egne vedtægter og egen økonomi. Det betyder bl.a., at valgmenigheden selv vælger sin præst og selv skal afholde alle udgifter, der er forbundet med valgmenig-heden. Vi tror også, at en valgmenighed giver medlemmerne en enestående mulighed for at være med til at sætte præg på livet i menigheden.

Skal man melde sig ud af folkekirken, hvis man vil være medlem i en valgmenighed?
Nej. Når man vælger at blive medlem af en valgmenighed, melder man sig ikke ud af folkekirken. En valgmenighed er nemlig en del af folkekirken, og derfor kan en indmeldelse i en valgmenighed sammenlignes med at løse sognebånd til et andet sogn. Hedensted Valgmenighed hører således også under biskoppen i Haderslev stift.

Rettigheder i en valgmenighed
Man beholder sin ret til kirkelig betjening (eksempelvis vielse og begravelse). Derudover har man ret til at få sin lokale sognekirke stillet til rådighed til kirkelige handlinger foretaget af valgmenighedens præst, ligesom man fortsat har ret til et gravsted på den lokale kirkegård.

Ved indmeldelse i en valgmenighed mister man valgretten til det lokale menighedsråd. Man bliver samtidig fritaget for at betale kirkeskat som konsekvens af, at valgmenigheden har egen økonomi.

Kommentarer er lukket.