Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Økonomi

Hvad koster det at være medlem?

Medlemmer af en valgmenighed er fritaget for at betale kirkeskat. Til gengæld dækker medlemmerne i fællesskab alle valgmenighedens udgifter. De største udgifter er præsteløn og leje af kirken.

Medlemskab af valgmenigheden koster 500 kr. årligt, gratis for børn.

Hvad der i øvrigt gives, betragtes som frivillige bidrag, men det forudsættes, at alle medlemmer mindst giver det, de ellers skulle have betalt i kirkeskat + 50%, da gaven kan trækkes fra i skat.

Derudover er der brug for yderligere gaver. Det er op til det enkelte medlem at afgøre, hvor meget man er i stand til at bidrage med. Se nedenstående eksempler.

Person 1: giver det samme som i kirkeskat
Betalte før i kirkeskat                      2500 kr.
Betaler til valgmenigheden               3750 kr.
Sparer derved i skat (33% a 3750)   1250 kr.
Den reelle udgift er 3750 – 1250=    2500 kr.
Merudgift årligt  2500 –  2500               0 kr.

Person 2: giver kirkeskatten + ca. 300 kr. pr. måned
Betalte før i kirkeskat                         2500 kr.
Betaler til valgmenigheden                 9000 kr.
Sparer derved i skat (33% af 9000)    3000 kr.
Den reelle udgift er 9000 –  3000        6000 kr.
Merudgift årligt 6000  –  2500             3500 kr.

Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg betaler i kirkeskat?
Beløbet kan ses på din årsopgørelse eller forskudsopgørelse.

Kan alle andre se, hvad jeg giver?
Nej, hvad den enkelte giver, bliver behandlet helt fortroligt. Kun kassereren skal vide, hvad du giver.

Gave (Med mulighed for skattefradrag)
Hvis man giver en gave til valgmenigheden, kan man få skattefradrag.

Hvis man ønsker skattefradrag, skal man oplyse sit CPR.nr i beskedfeltet.
Muligheden for skattefradrag ved gaver gælder både medlemmer og ikke-medlemmer.
Fritagelse for kirkeskat, gælder kun medlemmer.

Valgmenighedens kontonummer i Middelfart Sparekasse er 1681 3224233980
Vores MobilePay nummer er 57680

Hvad koster det at drive menighed?

Hedensted Valgmenighed har et budget på cirka 660.000 kr. årligt. Deraf skal ca. 560.000 dækkes af frivillige gaver. (Resten kommer fra Kulturstyrelsen – såkaldte Tips- og Lotto-midler).


Yderligere information

Hvis man ønsker mere information om valgmenighedens økonomi, kan man læse kirkens økonomifolder, kontakte vores kasserer eller ledelsen.

Valgmenighedens kontonummer i Middelfart Sparekasse er 1681 3224233980
Vores MobilePay nummer er 57680

Kasserer
Kasper Plougmann Hansen
Tlf. 2896 8872
E-mail: [email protected]

Kommentarer er lukket.