Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Præst søges til Hedensted Valgmenighed

Vi tilbyder:

 • En levende menighed, hvor gudstjenesterne er det centrale element.
 • En menighed, som spænder over hele aldersspektret. De senere år er der kommet en del
  børnefamilier til – I alt ca. 90 voksne og 25 børn under 18 år. I gennemsnit er vi ca. 65 til
  gudstjenesterne.
 • En missional menighed med Alpha-kurser, integrationsarbejde, børnekirke m.m.
 • Mange frivillige organiseret i tjenestegrupper.

Med hensyn til ansættelsesgrad er vi fleksible. Vores nuværende præst er ansat på 80%

Vi forventer af dig:

 • At du har en teologisk uddannelse eller tilsvarende og har afsluttet eller planlægger at
  fuldføre pastoralseminariet.
 • At du kan kommunikere og formidle evangeliet i øjenhøjde og hverdagssprog.
 • At du kan motivere og inspirere de mange tjenestegrupper i menigheden.
 • At du er initiativrig og ser nye muligheder.
 • At du er god til at samarbejde med ledelse, sognemenighed og de frivillige organisationer i
  området.
 • At du er til rådighed for samtaler med menighedens medlemmer.

Opgavebeskrivelse:

 • Lede valgmenighedens gudstjenester.
 • Lede øvrige kirkelige handlinger.
 • Menighedspleje – samtaler, sjælesorg m.m.
 • Kirkebogsføring.
 • Ansvar for menighedens teologiske linje i fællesskab med menighedens vejleder og
  ledelsen.
 • Endelig jobbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med ansøgeren.

Vi har et stærkt ønske om at du og evt. din familie er indstillet på at flytte til Hedensted.

Om Hedensted Valgmenighed:

 • Blev stiftet i 2009.
 • Hedensted Valgmenighed er en valgmenighed indenfor den danske folkekirke
 • Tilknyttet Evangelisk Luthersk Netværk
 • Mange børnefamilier og en stor del af menigheden slutter op om børnearbejde,
  familiemøder og andet, der foregår i Hedensted Missionshus.

Se grundlaget og vedtægterne for Hedensted Valgmenighed

Det praktiske:

 • Løn efter præsteforeningens gældende regler.
 • Kontakt formand for menighedsledelsen, Martin Hjort Jensen, tlf. 24 26 92 86, for
  yderligere information
 • Ansøgningsfrist d. 8. maj 2024
 • Ansøgning med relevante bilag sendes til [email protected]
 • Prøveprædiken og samtaler forventes i uge 22