Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Vækkelse

0

På The Gospel Coalition konferencen i Orlando, var jeg til et meget interessant seminar med Tim Keller om vækkelse.

Vækkelse er Helligåndens værk, og det sker som en intensivering af Åndens normale gerning, som er at overbevise om synd, kalde til omvendelse, give frelsesvished og helliggørelse. Det er netop disse ting, en vækkelse består af.

Keller påpeger, at der findes 5 følgende kendetegn på en sand vækkelse:
1)       Evangeliet bliver genvundet. Det sande evangelium om nåden og frelsen alene i Kristus bliver vundet tilbage fra enten liberal teologi eller fra lovtrældom. Når evangeliet bliver genfundet, så fører det til et evangeliecentreret og nådesfyldt kristenliv.
2)       Sand omvendelse. Mennesker kommer ind i ærefrygt for Gud og erkender sin egen synd og fortabthed. Synden bliver i sandhed bekendt og mennesker vender sig væk fra deres syndige liv.
3)       Inspirerede gudstjenester/fælles tilbedelse. En oplevelse af, at Gud er nær i vores tilbedelse og gudstjeneste. En evangeliserende gudstjeneste, der viser ikke-kristne, at Gud er til stede.
4)       Kirkevækst. Der kan godt være kirkevækst uden vækkelse, men ikke vækkelse uden kirkevækst. Modernisering og nye former kan godt trække mennesker til. Men sand vækkelse og åndelig fornyelse, der fører til Kristus-glæde er Guds værk.
5)       Ekstraordinær bøn. Ikke blot bøn for egne og menighedens behov ved vores ugentlige bedemøder, men intensiveret og ekstraordinær bøn om Guds vilje og Guds nærvær og for Gudsrigets fremgang.

Keller understregede, at dette ikke er en metode, vi bare kan anvende, men at det er teologiske tegn på sand vækkelse. Men vi skal søge efter, at disse tegn findes hos os: Vi skal prædike og leve efter evangeliet, vi skal prædike til syndserkendelse og omvendelse, vi skal holde gudstjenester i ærefrygt for og tilbedelse af Gud, vi skal evangelisere og bede om vækkelse. Om han så sende vækkelse, er op til Gud.

Jeg længes efter at se mennesker give deres liv til Jesus, vende om fra synd og begynde at leve efter Guds ord. Jeg længes efter at se det i mit eget liv, i kirkens liv og her i vores land. Lad os bede om vækkelse!

Hvad tænker du? Kan der komme vækkelse her? Hvordan står det til med de 5 tegn hos os?

Kommentarer er lukket.