Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Lad os alle bede, ikke hamstre

0

Lad os alle bede, ikke hamstre…

Jeg har lånt overskriften fra Jesper Bacher, der 13.03 havde en kommentar i KD. Jeg vil gerne dele hans vigtigste pointe – at der i denne krisetid er behov for forbøn. Jesper Bacher skriver om, hvordan det tidligere i krisetider har været skik at bede den såkaldte store litani-bøn.
Litani er et udtryk for en vekselbøn mellem præst og menighed. Præsten kalder på Gud og menigheden understøtter påkaldelsen med et fælles svar i form af et Amen eller ordene Forbarm dig over os.
I kirkens tradition taler man om det lille litani (den lille påkaldelsesbøn) som bruges ved de fleste gudstjenester – og det store litani (den store påkaldelsesbøn), som bruges i fastetiden eller i krisetider.

Det lille litani bruger vi faktisk allerede ved de fleste gudstjenester i Hedensted Valgmenighed, når vi indleder med at synge Kyrie (som betyder anråbelse) og Gloria (som betyder lovprisning).

Kyrie  Fader, Søn og Helligånd
Hør vor bøn om nåde,
Herre, tilgiv os.

Fader, Søn og Helligånd
Hør vor bøn om nåde
Herre, kom til os.

Bøn ved præsten

Gloria  Syng lovsang hele jorden,
syng lovsang for vor Gud.
Syng lovsang hele jorden,
syng lovsang for vor Gud.

Vi lover og vi priser,
vi takker dig, vor Gud.
Din ære, gode Frelser,
skal evigt synges ud!

Det store litani er en udvidelse af anråbelsen. Måske kan man sige, at vi gennem det store litani råber til Gud: GUD VÆR BARMHJERTIG!  Jeg kunne tænke mig, at vi hver for sig – og alligevel sammen – kunne bede det store litani hver dag i denne tid.
Det store litani er tænkt som en vekselbøn mellem præst og menighed, men den kan sagtens bedes alene. Er man flere i husstanden, kan jeg anbefale, at man beder den som vekselbøn. Jeg gengiver det her i to udgaver: Den originale udgave og en reduceret udgave (samme indhold men færre ord). Så kan man bede i den sprogdragt, man finder sig mest hjemme i.

Det store litani (original udgave fra Alterbogen)
P: Herre Gud Fader i himlen
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Jesus, vor frelsermand
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
M: Forbarm dig over os!
P: Vær os barmhjertig, kære Herre, og fri os fra alle synder, fra al vildfarelse og fra alt ondt. Skån os for hærgende sygdom, for sult og misvækst, for krig og undertrykkelse, for ulykke og ødelæggelse. Frels os fra en ond og brat død og fra den evige død.
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Hjælp os, Herre, for Kristi fødsels skyld, for hans bitre lidelses og døds skyld, for hans sejrrige opstandelses og himmelfarts skyld. Stå os bi i lykke og nød, i vor sidste time og på dommens dag.
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Styr og led din hellige kirke. Foren den i fælles tro og enig gerning. Send trofaste arbejdere ud til din høst, og hold os til dit salige ord. Stands al vrang lære og tom gudsdyrkelse. Giv din Ånd og kraft til ordet, trøst de bedrøvede og bange, styrk dem, som forfølges for dit navns skyld.
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Giv alle folk på jorden fred og enighed. Værn vort land og vort folk. Velsign vor dronning og al øvrighed: udrust dem med indsigt og handlekraft. Giv frugt på jorden og forstand til at bruge dine gaver. Velsign os i vort jordiske kald.
M: Hør os, kære herre Gud!
P: Send din hjælp til alle, som er i nød og fare, syge og ensomme, fattige og undertrykte. Gør vel mod dem, som gør ondt mod os. Forbarm dig over alle mennesker.
M: Hør os, kære Herre Gud!

Det store Litani (reduceret udgave)
P: Herre Gud Fader i himlen
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Jesus, vor frelser
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
M: Forbarm dig over os!
P: Vær barmhjertig, kære Herre, og fri os fra al synd og alt ondt.
Skån os for sygdom, nød og død – også den evige død.
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Hjælp os, Herre, for Jesu Kristi skyld. Hjælp os i livet, i døden og til sidst på dommens dag.
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Styr og led din kirke. Foren os i tro og gerning. Hold os til dit ord og styrk os med din Ånd. Velsign os hver især i vores liv og gerning
M: Hør os, kære Herre Gud!
P: Giv alle folk på jorden fred og enighed. Værn vort land og vort folk. Velsign vor dronning og al øvrighed: udrust dem med indsigt og handlekraft.
M: Hør os, kære herre Gud!
P: Forbarm dig over alle mennesker – særligt de syge og ensomme, fattige og undertrykte.
M: Hør os, kære Herre Gud!

Refleksioner fra Anna-Marie d. 18.03.2020

Kommentarer er lukket.