Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Generalforsamling uden håndtryk og knus

0

Generalforsamlingen 2020 blev en dag uden håndtryk og knusere – men med megen hjertevarme.

Ifølge ordnet.dk er en generalforsamling ”et årligt møde i en forening, som alle medlemmer har adgang til, og hvor man drøfter foreningens anliggender, godkender regnskab, vælger bestyrelse og træffer overordnede beslutninger”.
Og det var netop det, vi gjorde søndag d. 8/3. Vi hørte ledelsens og præsternes beretninger (den ene på video fra Spanien), vi godkendte regnskabet – og vi fik sammensat en ny ledelse.
Men derudover fik vi lov at fejre gudstjeneste, at spise frokost og at lytte til mange medlemmers refleksioner.

Lad mig blot nævne nogle af de ting, der blev sagt – både fra de officielle beretninger og i de spontane medlemsudsagn:

 • Vi er en lille menighed med hele tre præster – det er da meget flot… (Roar har orlov og er i Spanien, Brian Christensen og Hans Jørgen Hansen varetager imens gudstjenesterne – så derfor kan man sige, at vi for tiden har 3 præster).
 • Der har i 2019 været 40 gudstjenester.
 • Vi er 113 medlemmer – og man kan opgøre de 113 medlemmer på forskellige måder. Fx på følgende måder:
  Vi er 40 medlemmer under 30 år, 63 over 30 år
  Vi er 56 medlemmer under 50 år, 57 over 50 år.
 • Hedensted Valgmenighed er en organisme – ikke en organisation. Det betyder, at den er i live – og skal og bør være i stadig bevægelse og under forandring.
 • Økonomien hænger ”lige akkurat sammen”, men det er stadig et stort ønske, at det enkelte medlem tilkendegiver, hvad man ønsker at give. Og at man som minimum giver ”kirkeskatten” – og gerne mere, så kasserer og ledelse ikke i løbet af efteråret skal bekymre sig om, hvorvidt årsregnskabet kommer til at hænge sammen.
 • “Vi er nye her – og vi er meget glade for at komme. Vi er blevet taget SÅ godt imod! “
 • ”Vi er en lille menighed, og det gør det meget trygt og godt at komme. Faktisk er det sådan, at vores datter på fem er meget utilfreds, hvis ikke vi kan komme i kirke. Så måske jeg ringer til en af jer andre, hvis vi er forhindrede i at komme en søndag…”

Her mens jeg prøver at dele et par indtryk fra dagen, går det op for mig, at der bliver sagt rigtig meget ”vi” – og det er jo et godt kendetegn for en menighed. Alt er naturligvis ikke fryd og gammen – og der er klart ting, vi kan arbejde på at udvikle. Men Guds velsignelse og menneskers positive indstilling er gode forudsætninger for liv og vækst. Så lad os bede om et godt nyt år i valgmenigheden.

Anna-Marie

Tjeneste med glædeFrokostfrydFrokostfællesskab

Der lyttes Ved fælles hjælp!!
Og til sidst TAK til den afgående formand!

Kommentarer er lukket.