Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Festlig udsendelsesfest

0

Festlig udsendelsesfest
Søndag d. 22. november var der udsendelsesfest for Merete og Roar Steffensen, der indtil 1. oktober var præstepar i Hedensted Valgmenighed. Det er endnu usikkert, hvornår de får lov at rejse til Peru p.g.a. Corona-situationen, men de håber på at komme afsted i januar. De er ansat af Luthersk Missionsforening, og derfor var det også i en LM-menighed i Tarm, at udsendelsefesten blev holdt.
Hedensted Valgmenighed er sammen med 5 andre menigheder sendemenigheder, dvs vi står bag Merete og Roar og følger dem i deres arbejde. Helle Stephansen, der selv tidligere har været udsendt til Peru, er kontaktperson mellem Merete og Roar og Hedensted Valgmenighed. Hun vil formidle nyheder og bedeemner til menigheden og sende hilsner til Peru på menighedens vegne.

Til udsendelsesfesten prædikede Jens Ole Christensen over teksten fra Mattæusevangeliet, hvor Jesus siger: “Kom hid til mig alle I som er trætte og tyngede af byrder!” Han understregede for Merete og Roar og alle os, der var til stede, at Jesus gennem sin død og opstandelse giver hvile fra de byrder, der ligger i fortiden. Men han tilbyder også hvile midt i en hverdag, der kan være fuld af forhindringer og benspænd.

Det er vores håb, at Merete og Roar må erfare den hvile – uanset hvilke ting, der møder dem i deres liv og i deres arbejde i den lutherske kirke i Peru.

Kommentarer er lukket.