Tryk på "Enter" for at gå til indhold

Nepal AKO

Nepal

Knud Erik Palmelund, der er medlem af Hedensted Valgmenighed, er engageret i et kombineret missions- og hjælpearbejde i Nepal. Knud Erik fortæller her om arbejdet, og han vil løbende holde menigheden opdateret:

Aktive Kristnes Omsorgsarbejde – i daglig tale AKO – har hjemsted i Vejle, hvor sekretariatet befinder sig. AKO arbejder under overskriften ”Håb og liv, hvor håbløsheden er stor” med udgangspunkt i Esajas 58,6-8, hvor Gud taler om, hvilken faste han ønsker. AKO gennemfører missions- og nødhjælpsindsatser i Rumænien, Moldavien, Sri Lanka og Nepal.

Arbejdet og opgaverne i AKO er delt i to grene:

Active Mission som varetager opgaver i relation til drift af bibelskoler, kirkebyggeri, afholdelse af pastor- og lederkonferencer og udsendelse af evangelister og menighedsplantere.

Active Caring som varetager humanitære opgaver såsom suppekøkken for gadebørn, hjælp i forbindelse med jordskælv, uddeling af fødevarer, medicin og tæpper, etablering af brønde og vandforsyning, skolebyggeri, gennemførelse af voksenundervisning og meget mere.

 Nepal

AKO har haft samarbejde med Nepal siden 2007, hvor Søren Viftrup og Knud Erik Palmelund var på en spejdertur til Kathmandu. Vi havde kendskab til et ægtepar, som via et uddannelsesforløb havde relation til Apostolsk kirke i Vejle. Dette ægtepar havde startet en bibelskole, og vi var inviteret på besøg, så på en missionstur til Sri Lanka slog vi et smut forbi Kathmandu. Dette besøg blev starten på et samarbejde som kun er vokset hen over tid.

Active Mission

Grace Bible School har gennem de seneste 13 år uddannet mere end 450 elever, som efter endt uddannelse enten rejser tilbage til deres hjemegn og går ind i kirkearbejdet, eller de rejser ud for at plante nye menigheder.

Disse bibelskoleelever indgår efterfølgende i netværket Global Church Planting Nepal, som er det organisatoriske grundlag for bibelskoleeleverne.

Samme netværk planlægger og skaffer økonomi, så der årligt kan holdes et eller to seminarer, så pastorer og ledere kan mødes, modtage undervisning og have fællesskab.

Det er også dette netværk, der med midler fra AKO støtter og udsender evangelister og menighedsplantere. Ved indgangen til 2021 er der 13 personer, der støttes via midler fra AKO.

Active Caring

Grace Society Nepal er den organisation, som varetager den humanitære hjælp i Nepal. Gennem årene har organisationen iværksat og gennemført mange forskellige projekter. Der er bygget brønde og etableret vandforsyning fra bjergene til landsbyer. Der er gennemført suppekøkken for de mange hjemløse børn i Kathmandu. Der er ydet tilskud til indkøb af nye møbler til skoler og der er endda skaffet midler til bygning af en helt ny skole i en landsby langt fra alfarvej.

I 2020 har der været særlig fokus på de problemer, som rammer i landsbyerne på grund af Corona lock down. Mange har mistet daglejerjobbet, så der har ikke været muligheder for at skaffe familien det daglige brød. AKO har gennem private donationer været i stand til at yde bidrag, så der kunne indkøbes ris, sukker, olie, linser, salt mm., så familierne kunne få lidt mad hver dag.

I de seneste år har der været stor fokus på uddannelse for at fremme mulighederne for at øge familiernes indkomst. Analfabetisme er et stort problem, idet omkring 70 % af en landsbys indbyggere ikke er i stand til at læse, regne og skrive, og det er især kvinderne som er ramt af manglende skolegang. Derfor har vi gennemført en række voksenkurser af et halvt års varighed, som sætter deltagerne i stand til at læse og skrive. Erfaringer siger os, at disse kurser øger kvindernes selvværd voldsomt, så sådanne kurser er et af vores fokusområder i de kommende år – såfremt der kan findes økonomi til gennemførelse.

Et andet område, hvor vi kan være med til at fremme familiers indkomst er gennem målrettede sykurser for kvinder. Hver deltager får en symaskine og noget stof og et halvt års undervisning, og efter endt undervisning er hun i stand til at ernære sig som syerske og tjene en fornuftig dagløn.

I 2021 vil AKO, Grace Society Nepal, og DMRU, Dansk Missionsråds udviklingsarbejde, udarbejde en ansøgning om støtte, så vi i større målestok kan gå ud i et større område og fortsætte med sykurser, voksenundervisning i læse- og skrivefærdigheder, hygiejnekurser, saving- and loansystemer og lignende projekter.

Støtte

Tak for forbøn og medleven og for økonomisk støtte.

Du kan støtte projektet ved at sende et beløb til Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto nr. 4545689372 mærk din gave HVM AKO. Eller ved at betale på Mobilpay nr. 771547  Active Caring Nepal. Alle donationer er fradragsberettiget iht. ligningsloven paragraf 8a. Ønsker du at indberette til skat, har vi brug for dit navn og Cpr- nummer, som du bedes indtaste i MobilPay app’en i kommentarfeltet, eller i tekstfeltet på din bankoverførsel.