Press "Enter" to skip to content

Vision

Fra begyndelsen i 2009 har følgende vision fulgt Hedensted Valgmenighed og udtrykker stadig, hvad vi vil, og hvad vi er:

Vi vil gerne, at så mange som muligt fra Hedensted kommer I kirke og hører Guds ord, og vi ønsker at være kirke for alle, der har lyst til at høre evangeliet og være en del af fællesskabet. 

Vi vil gerne være en menighed, hvor Bibelen tolkes som Guds tale og ord til mennesker i dag, og hvor det uforanderlige evangelium forkyndes og formidles på en nutidig måde.

Den ver verden og kultur vi lever i, er under konstant forandring, og som kirke er vi en del af denne kultur. Derfor ønsker vi også at være med til at forny kirkens udtryksformer.

Vi vil gerne arbejde med en gudstjenesteform, der kan rumme alle aldre og også tilgodese familier med børn. Vi er ”på vej som kirke” og ønsker at arbejde med at finde en form, der taler til det moderne menneske. Vi vil anvende såvel nyere sange som gamle salmer, ligesom rytmisk lovsang også vil være en naturlig del af en gudstjeneste.

Vi vil arbejde på at skabe en kirke, hvor der bliver forkyndt konkret og håndgribeligt om kristentroen, så kristenlivet gør en forskel i hverdagen og i menneskers liv.

Vi vil arbejde for et fællesskab med plads til alle mennesker. Imødekommenhed, varme og plads til forskellighed er stikord til fællesskabet.

Vi vil arbejde for, at Hedensted Valgmenighed er en åben og en naturlig del af bylivet i Hedensted. Alle er meget velkomne i valgmenigheden, og man behøver ikke være medlem for at deltage i de forskellige aktiviteter. Kirken er ikke til for sig selv, men for at bringe tro og lys i hverdagen.