Kommentarer

Billeder tagget "visionsdag-hvm" — Ingen kommentarer

 1. Hej Carsten – hej alle.
  Jeg er helt enig i, at gudstjenesten først og fremmest handler om, at Gud tjener os – og at vi først og fremmest kommer i kirke for at blive fyldt på og modtage Guds ord og alt godt.
  Men vi må for mig at se også være realistiske i Hedensted Valgmenighed og sige, at nogle tjenestegrupper (fx musikerne) har opgaver stort set hver gang, vi har gudstjeneste – og blandt andet af hensyn til dem, kan det være ok “kun” at have 3 gudstjenester om måneden.
  Hellere lidt færre – men veltilrettelagte og vebesøgte – gudstjenester end mange gudstjenester, hvor det bliver en kamp at gennemføre dem. For så risikerer vi, at det kan blive tungt at arrrangere gudstjenester. Som det er nu, kan vi glæde os og sige: Yes, i dag igen er der gudstjeneste.

  Lad os glæde os til og over over hver eneste gudstjeneste –
  uanset om der er 37 eller 52 om året.

  Kærlig hilsen “en der elsker at gå i kirke”.

 2. Hej Carsten/alle.
  Også jeg holder af at gå i kirke og allerhelst hver gang, men jeg nyder også den gudstjenestefri søndag – faktisk af den grund, at jeg sådan en dag har mulighed for som familie, som nabo, som ven – at lave noget helt andet, at dyrke relationer.
  Vil vi ud med kirken… tror jeg, det er nødvendigt, at vi også bruger tid på det og sætter tid af til det – det vil jeg øve mig på.
  /Henrik

 3. Meget tankevækkende påskerefleksion (selv om jeg ikke vil sige, den er for begyndere). Der er særlig en sætning, som jeg i første omgang fæstnede mig ved.
  “For Adam var ikke så meget menneske, at han kunne bære al verdens skyld. Men han var så meget menneske, at han kunne bringe hele verden til fald.”
  Ja, det er præcis derfor det blev påske. Vi har brug for frelse…
  Men den erkendelse ligger jo ikke lige for. Og det er ikke det, vi møder i hverdagsliv og moderne retorik: At vi har brug for frelse…
  Så mit påskeønske er også, at vi virkelig må opleve smerten over at være faldet, så vi kan opleve glæden ved at blive frelst.
  På den måde bliver påskens budskab ikke et matematikstykke, der skal gå op (eller en tysk grammatikregel for den sags skyld)… Så bliver påsken en takkefest for syndernes forladelse.
  Tak for hjælpen til det, Lars!

 4. Lige en bemærkning om at forstå påsken.
  Det er måske ikke så vigtig at vi forstår påsken tankemæssig korrekt.
  Hvis vi forstår og troer joh.3,16,så har vi forstået nok om Påsken.

  For sålededes elskede Gud verden, at han gav sin enbårne
  søn for at enhver,som troer på ham ikke skal fortabes,men
  have evig liv.

  Livet med Gud er blevet samlignet med et ægteskab,
  Før vi fik personlig tro på Jesus,var vi gift med loven.
  Loven er en krævende ægtemand,som aldrig bliver tilfreds,
  uanset hvor mange rigtige ting du gjorde.
  Loven er fuldkommen,og kræver det sammen af os.
  Den vil ikke hjælpe os til at gøre det rigtige,men er hurtig til
  at påpege,når du har gjordt noget forkert.

  Gud ved at loven er fuldkommen god,men at mennesker vi
  ikke kan klare vores del af ægteskabet,derfor sendte han
  Jesus,for at vi kunne få et nyt ægteskab.

  Når vi tager imod Jesus dør vi fra loven,og når vi er døde fra loven har den ingen ret til os længre,vors forpliktelser overfor loven er dermed ophørt.
  Loven har ikke længre ret til at sige det og det skal du gør for at få evig liv.

  Da må vi sige vi tilhøre ikke længre dig lov,nu tilhøre vi en anden nemlig Jesus.

  Jesus er en helt anden slags ægtemand end loven,Jesus han er ikke ligesom loven der kræver fuldkommenhed,nej alt hvad Jesus vil have gjordt gør han selv,han overholdte selv loven for os,
  Jesus er en ægtemand der elsker os for det vi er,nemlig hans elskede,
  Han elsker os ikke mere,hvis vi er travle Martakristne ,der stormmer rundt
  for at tjene ham,nej han elsker os fordi vi er hans, når vi er født på ny
  tilhøre vi ham,han er vores ægtemand,så er vi bundet til Jesus med
  ægteskabets bånd,det Jesus ser efter hos os er ikke om vi holder loven
  tjener ham flittig,men han ser efter om vi elsker ham igen.

  Altså før påske loven som ægtemand,efter påske Jesus som ægtemand,
  Jesus er en helt anden ægtemand end loven,han gav os alt,det er
  kærlighed,det er det påsken handler om,som jeg ser det.
  John
  PS:
  Jeg kan ike svare for om ovenstående er teologisk korekt,
  men så er det nok nogen der kan rette det.

 5. Et spørgsmål
  Antager vi at Jesus er samme slags ægtefælde som loven,
  antager vi at Jesus forventer så meget af os at vi næsten ikke kan klare
  det,er vi tjener for Jesus?
  Eller er Jesus vort ægtemand.

  Lever vi som om Gud ønsker en tjenstepige til at tjene sig,men det han virkelig ønsker,var en brud,som elsker ham så meget,at hun er fuldstændig optaget
  af at være i nært fælleskab med ham.

  En har sagt :Ville det ikke være frygteligt at bruge hele livet på at lave æbletærte
  til Gud og så dø og opdage,at han overhovet ikke bryder sig om æbletærte.
  John

 6. Webmaster@tidehverv har lagt dette svar ind (til et andet indlæg). Jeg har flyttet det hertil:
  Angående teologen Johannes Horstmann og hans forfatterskab, som omtales kort en kommentar, så er det muligt at stifte bekendtskab med en række af hans foredrag og essays på http://www.tidehverv.dk, samt med hans posthumt udgivne: “Et grundrids af den kirkelige dogmatik” og: “Den kristne etik – formaningen ved Guds barmhjertighed”.

 7. Tak for dit indlæg John. Jeg tror også vi kan lære meget af dem der beder meget.
  Jeg tror også at vi har behov for at hjælpe hinanden til udholdenhed i bønnen, men hvordan gør vi det? Er der nogen der har et godt forslag til det?

 8. Det kan være en kamp at beslutte sig for at sætte tid af til bøn,det gælder
  personlig bøn,og bøn i grupper,men jeg troer alligevel at det at sætte bønnen gang er
  det nemmeste del af det at bede.
  Der hvor kampen er rigtig hård er at være udholdende og vedholdende
  i bøn for bestemte ting.
  Det er netop i udholdene bøn at de Etiopiske kristne erfare at de får svar på
  bøn,men vi kender jo godt de hindringer der er for udholdende bøn,
  vi syntes måske det er for meget tid at bruge på bøn,tid som vi
  kunne bruge bedre på andre ting,ja det kan være rigtig mange ting der kan
  hindre udholdende bøn.
  Går vi ind i bønskampen vil vi også opleve det som Paulus nævner ef,6,12
  at den kamp,vi står i,er ikke mod mennesker,men imod åndelige magter,
  autoriteter og hersker i denne mørke verden,mod en hær af onde ånder
  i himmelrummet.
  Som jeg ser det har vi allerede erfaret denne kamp i valgmenigheden,
  sådan må det vel være når vi kæmper for Guds riges udbredelse.

  Det der må mutiver os til bøn er det store behov der er for at Gud griper
  ind,og det gælder både vores by,vores menighed,enkeltpersoner,og familier.
  Behovet er rigtig stort.
  John

 9. Tak for dine indlæg, John. Dejligt at læse. Jeg er meget enig. Vi trænger til at få fokus på bøn og på nærværet med Jesus. Vi er nok gode til at prioritere alle mulige andre ting, tror jeg. Og netop deri består åndskampen: At vi holder os selv væk fra bønnen og bibellæsningen, fordi vi bliver optaget af så meget andet. Vi taler om, at vi gerne vil, at flere i vores by lærer Jesus at kende – men beder vi om det? Eller har vi givet op i åndskampen? Vil vi vinde den kamp, må vi bede Helligånden kæmpe for os – og så gøre noget konkret for at prioritere bønnen.
  Nogle kan måske stå tidligere op og bede om morgenen. Andre kan måske finde et tidspunkt i løbet af dagen, en pause i arbejdsdagen, og bruge den på bøn. Man kan også vælge at slukke for fjernsynet en gang mellem og bruge tiden på bøn. Det er alligevel meget få udsendelser i TV, der har betydning for vores evige liv…!
  Og så er alle jo velkomne her på Kløvervej 13 til torsdagsbøn kl 16.30.Det er da en drøm for mig, at vi efterhånden kan samles mere end de 3-4 stykker, der plejer at være her. For vi har som menighed brug for at lægge os selv, vores menighed og vores by i Guds hænder. Her kan vi bede for vores naboer og venner om, at Jesus vil bruge os til at række dem evangeliet – og at han vil føre dem til tro.
  Lad os bruge tid på bøn – det er aldrig spild af tid. Lad os mødes til torsdagsbøn og bede sammen!
  – Roar

 10. TAK for bloggen og for indlægget
  – at vi ER Jesus disciple OG
  – at vi ER kaldet.
  Jesus siger FØLG MIG – ja, og så er det op til os,
  – hver især,
  – måske også sammen med andre
  – OG sammen med Jesus,
  – at finde ud af HVORDAN og HVILKE MULIGHEDER
  OG så følge efter det kald.
  Uh ha det lyder enkelt, jamen er det så enkelt.
  For nogen i nogle situationer – måske JA

 11. Også jeg er blevet udfordret af Roars indlæg – og af en prædiken, som vi hørte til en gudstjeneste i St.Pauls Shadwell (af Rick Thorpe).
  Rick Thorpe talte helt enkelt om gavmildhed/givertjeneste ud fra fire spørgsmål:
  HVAD skal vi give? Svaret var tid og penge.
  HVORFOR skal vi give? Svaret var, fordi Gud elsker en glad giver – og fordi verden har brug for vores tid og penge.
  HVORDAN skal vi give? Svaret var: som Guds Ånd minder os om.
  HVORNÅR skal vi give? Svaret var: NU – og det blev illustreret af et vækkeur….

  Det vækkeur har plaget mig lige siden….
  Tør jeg handle på det? Og hvordan skal jeg handle?

 12. Tak for dit indlæg, John. Du peger på noget meget rigtigt og vigtigt her. Vi har brug for vækkelse, ikke mindst blandt os selv. Brug for at vi bliver vakt, så vi ser, hvor stort evangeliet er, ser hvor stort det, at vi er frelst af Guds nåde. Så vi bøjer os for ham, følger ham og ikke lader ligegyldighed og frygt fylde os, men så vi også bringer evangeliet videre, peger på Jesus over for naboer og venner og kolleger, osv. Vækkelse, så vi selv tør tro på, at Gud er så stor som Bibelen lærer os det. Så stor, at han også kan helbrede og frelse i dag. Lad os bede om det. Og lad os tale åbent om dette og være åbne om, at vi har brug for hinandens forbøn og for Helligåndens virke i os for at det må ske.
  – Roar

 13. Jeg bakker også helt op om dine tanker John. Som det fremgår af det nyligt udsendte nyhedsbrev, så arbejder vi på at starte alpha-kursus. Her må vi forsøge at smide vores frygt for at vidne og invitere væk. Jeg håber virkelig vi er mange som vil give en invitation til dem vi færdes iblandt til daglig. Lad os bede for hinanden og få også andre til at bede for, at dem vi inviterer siger ja. til at være med. Brug evt. bedebrev@hedensted-valgmenighed.dk.

  • Tak for svarene, det er rigtig fint men Alpha-kursus,
   men en ting som giver rigtig meget mening er præcis
   at bruge den opskrift som Jesus selv giver, nemlig
   gå ud og forkynde evangeliet og helbred de syge, jeg troer det er meget velsignelse ved at tage Jesu ord
   Helt bogstavelig.
   Jeg har fået kontakt med nogle kristne fra Vejle der
   går på gaden en til to dage om ugen,de praktiser det
   som Jesus siger med at helbrede de syg og forkynde evangeliet, jeg fik lov til at komme med en af dem på
   gaden en aften, det er en rigtig store oplevelse at se
   at Jesus stadig helbrede når vi stiller os til rådighed for ham,jeg kan kun opfordre alle til at prøve det.
   Vi så flere der blev helbredet og en enkelt var oveni købet så glad for at blive bedt for at vi fik en knus af hende.Det var meget grænseoverskridende at bede for folk
   midt på gågaden,men det var fantastisk at se mennesker
   blive hjulpet på den ene eller anden måde.
   Vejle folkene tilbyder at alle der har lyst må prøve at
   komme med på gaden for at blive sat i gang,for man er ikke med som tilskuer med for at lære i praktisk at kontakte
   folk på gaden for at tilbyde bøn og samtale.
   De vil også gerne komme til Hedensted for at holde en intro aften,så vi skal tage mod deres tilbud.
   Se evt hvordan det forgår på http://WWW.lyttiljesus.dk
   John

 14. Hejsa
  Er det kun baby tøj i søger eller kan str 80-86
  Også godt bruges har en sæk som endelig skulletil genbruge, men jeg kunne jo give jer den og så kunne i selv sortere i den
  Knuz fra Hanne

  • Kære Hanne. Tøj i andre størrelser har bestemt også interesse. Især fordi vi får et lokale hos kommunen fra næste uge. Hvis du vil aflevere det på Rådyrvej 6, så skal jeg nok sortere. Tusind tak for hjælpen. Kh Anna-Marie

 15. Hej Martin, du kan komme til gudstjeneste på søndag kl. 11 eller du kan kontakte Roar(præsten). Kig lidt rundt på http://www.hedensted-valgmenighed.dk Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så vil du få besked når der sker noget spændende igen, og man må godt være med uden at være medlem.

 16. Tak for dette indblik i din hverdag, Michael. Tak, at du stiller dig til rådighed og hjælper mennesker, der virkelig har brug for det. Må Gud velsigne dig, og lade dig være et vidnesbyrd om hans kærlighed og nåde i Kristus.
  Kærlig hilsen Roar

 17. Pingback: Hand-outs med resumé og spørgsmål | Hedensted Valgmenighed