Vision

Vi vil gerne, at så mange som muligt fra Hedensted kommer I kirke og hører Guds ord. Vi håber, at en valgmenighed kan nå andre mennesker end dem, der vælger at komme i sognemenigheden. Vi vil gerne være et supplement og alternativ til Hedensted sognemenighed.

Vi tror, at der er brug for en kirke og menighed, hvor Bibelen tolkes som Guds tale og ord til mennesker i dag. Evangeliet står som det uforanderlige, mens den verden og kultur, vi lever i, konstant forandrer sig. Kirken er en del af denne kultur, og derfor må kirkens udtryksformer også fornys.

Vi vil gerne arbejde med en gudstjenesteform, der kan rumme alle aldre og også tilgodese familier med børn. Vi er ”på vej som kirke” og ønsker at arbejde med at finde en form, der taler til det moderne menneske. Vi vil anvende såvel nyere sange som gamle salmer, ligesom rytmisk lovsang også vil være en naturlig del af en gudstjeneste.

Vi vil arbejde på at skabe en kirke, hvor der bliver forkyndt konkret og håndgribeligt om kristentroen, så kristenlivet gør en forskel i hverdagen og i menneskers liv.

Vi vil arbejde for et fællesskab med plads til alle mennesker. Imødekommenhed, varme og plads til forskellighed er stikord til fællesskabet.

Vi vil arbejde for, at Hedensted Valgmenighed er en åben og en naturlig del af bylivet i Hedensted. Alle er meget velkomne i valgmenigheden, og man behøver ikke være medlem for at deltage i de forskellige aktiviteter. Kirken er ikke til for sig selv, men for at bringe tro og lys i hverdagen.