Grundlag

§ 2 Bekendelsesgrundlag

1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og fuldt troværdige ord som kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
2. Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning.

§ 3 Formål og vision

Valgmenighedens formål er at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset tro og baggrund kan møde ordet fra Gud. Gennem forkyndelse af Guds ord, sakramenternes forvaltning og fællesskabets omsorg ønsker menigheden:
– at kalde mennesker til tro på Jesus Kristus og til et liv i efterfølgelse af ham
– at opmuntre til nådegavebaseret tjeneste for Gud og mennesker
– at fejre inspirerende gudstjenester for hele familien
– at arbejde for ejerskab og ansvarlighed hos medlemmerne
– at skabe en menighed med plads til forskellighed
– at tjene medmennesker gennem diakoni og vidnesbyrd

Menigheden tilslutter sig Foreningen af Evangelisk-Lutherske Valgmenigheder i Danmark og Evangelisk Luthersk Netværk.

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed