Tjenestegrupper

I valgmenigheden er den eneste lønnede medarbejder præsten. Men da der er mange opgaver i en menighed er det helt centralt, at frivillige tager del i opgaverne.

I Hedensted Valgmenighed forsøger vi efter bedste evne at bygge kirke efter principperne fra det Ny Testamente, hvor den enkelte er afhængig af fællesskabet og fællesskabet er afhængig af den enkelte.

Alle i Hedensted Valgmenighed har en gave / en opgave / en nådegave / en tjeneste. Nogle af opgaverne er små, andre er store. Nogle er synlige, andre er usynlige. Nogle er praktiske, andre er åndelige. De er alle vigtige, og de er alle givet af Gud.

Herunder kan du se hvilke tjenestegrupper, vi har i valgmenigheden og hvem der er ansvarlig/kontaktperson for den enkelte gruppe:

Kirketjenergruppe (Kurt Hørning)
Liturgigruppe (Bent Vestergaard)
Lovsangsgruppe (Susanne Hjort Jensen)
Teknikgruppen (Jonas Hørning)
Børnekirkegruppe (Annemette Mejlvang)
Omsorgsgruppen (Jonna Andersen)
Integrationsgruppe (Roar Steffensen)
Forbønsgruppe (Roar Steffensen)

Hvis du gerne vil med i gruppe, eller flyttes til en anden, er du velkommen til at kontakte vores præst, Roar Steffensen, eller kontaktpersonen.