Med lys i øjnene

Med lys i øjnene

  • Prædikenen handlede om brylluppet i Kana, hvor Jesus forvandlede vand til vin – og viste, at han ønsker at overøse mennesker med velsignelse.
  • Børnene holdt en lille bryllups-fest til børnekirke og pyntede kager med stor begejstring.
  • Signe fortalte med lys i øjnene om sit ophold i Tanzania, hvor de fx oplevede, at ikke mindre end 60 børn hver uge kom til børneklub, når de tre danske piger gik rundt i byen og inviterede.

Signe sagde om sit møde med tanzanianerne: “Der skulle ikke ret meget til, før de havde en god dag. Til gengæld skulle der rigtig meget dårligt til, før de sagde, at de havde en dårlig dag”.
Det var da en inspirerende tankegang. Lad os afprøve den i ugen, der kommer!
Måske giver det lys i både øjne og sjæl!!

Indsættelsesgudstjeneste

Søndag d. 27/1 kl. 13.30 bliver der fest!
Hans Jørgen Hansen skal indsættes som hjælpepræst i Hedensted Valgmenighed. Roar Steffensen vil læse kollatsen fra biskoppen (brev om embedet), hvorefter Hans Jørgen “overtager” gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage og en kort samling.
Alle er hjerteligt velkomne!

Festlig ordination af valgmenighedens nye hjælpepræst

Tirsdag d. 8. januar blev Hans Jørgen Hansen ordineret i Haderslev Domkirke sammen med tre andre ordinanter. 

Det var dejligt at se det opfyldt, som vi har håbet på og bedt om gennem noget tid. Det er stadig næsten lidt uvirkeligt, at det har ladet sig gøre. Men vi er meget taknemmelige over, at de forskellige instanser sagde god for ansøgningen, og at vi kan se frem til at indsætte Hans Jørgen søndag d. 27. januar ved gudstjenesten kl. 13.30. 

Personligt glæder jeg mig over at kunne se frem til et godt samarbejde med Hans Jørgen. Jeg er glad for, at det er ham, jeg kan aflevere opgaverne til, når jeg er i Peru. Jeg er sikker på, at Hans Jørgens indsats og tjeneste i menigheden vil blive til glæde og gavn og velsignelse. 
Velkommen til!

Tillykke til Hans Jørgen og til Hedensted Valgmenighed!

Klik her eller på billedet ovenfor (taget af Nils Andersen) for at læse Menighedsfakultetets omtale af Hans Jørgens ordination

Kærlig hilsen Roar Steffensen

Ud med træet!

UD MED TRÆET

Allerede 3. juledag så jeg de første trailere køre bort med juletræer. Pyt nu med juletræerne (selv om jeg er ”opdraget” med, at julefejringen varer til helligtrekongers aften…)

Men jeg spekulerer på, om julens budskab også ryger på lossepladsen. Og her tænker jeg ikke på, hvad der sker for de andre, men mere på hvad der sker for mig selv.  Jeg spekulerer på, hvordan det lille julebarn kunne få lov at vokse sig større i mit eget sind i løbet af året…

Når man er mor ved man, hvordan det er altforandrende at få et barn. Man møder noget, der er uendeligt stort – i al sin skrøbelighed og afhængighed. Man fyldes af kærlighed, jubel, undren og afmagt på samme tid. Hvor er det vidunderligt – og hvor er det udfordrende. Man får nye oplevelser og erfaringer dag for dag – og snart har man glemt, at der var en tid, hvor man ”bare” skulle tage sig af sig selv.

Jeg spekulerer på, hvordan jeg kan ”glemme” betydningen af Jesus’ fødsel allerede 3. dag. Hvordan kan jeg glemme at undres over, at han kom til jord, at han kom med fred, at han kom med lys, at han kom med frelse…

Jeg vil glæde mig over, at vi i valgmenigheden kan mødes til gudstjeneste Helligtrekongers søndag, 2. søndag efter Helligtrekonger, 3. søndag efter Helligtrekonger – ja hele kirkeåret, hvor vi møder tekster, der kan hjælpe mig til, at ”barnet i krybben” ikke blot bliver julepynt – men at barnet bliver voksent, lærer mig at leve, frelser mig fra mig selv og min selvoptagethed. Jeg vil glæde møde til at møde tekster, der fører mig frem til påske og pinse – ja gennem et helt Trinitatis-efterår. På den måde kan kan jeg undgå, at Jesus ryger ud med juletræet!

Godt nyt (kirke)år fra Anna-Marie

Og så lige et enkelt billede fra julen 2018

Krybbespil med moderne twist

Jeg har set virkeligt mange krybbespil. Men i år blev jeg alligevel overrasket – på den gode måde. Og jeg blev mindet om, at julens budskab er vedkommende og nyt hvert år.

I år var Jomfru Maria (i Hedensted) lidt betuttet over sin store rolle – og hun beholdt derfor sin sut i munden. Det fik mig til at tænke på, at den rigtige Jomfru Maria nok selv var forundret over alt det, der skete. Det var blevet forudsagt, at hun skulle føde verdens frelser – og nu skete det… Det at blive mor er stort – men at blive mor til verdens frelser… Det må have været ubegribeligt! Der står i Lukas-evangeliet, at Maria gemte alle de ord, der blev sagt om hendes søn, i sit hjerte og grundede over dem. Og det kan jeg virkelig godt forstå!

De små engle i Hedensted kirke havde øjne, der strålede. Både over Jesus-barnet og over at få lov til at spille en rolle. Her var det en rolle i krybbespillet, men mon ikke Guds engle dengang også strålede – på alle tænkelige måder. I hvert fald var der jo en himmelsk hærskare, der sammen med englene lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste… Det har været stort!

De vise mænd kom i år fra Eritrea – og hvem ved, hvor de vise mænd egentlig kom fra? Måske var det fra et land i nærheden af Eritrea? Traditionen siger i hvert fald, at mindst en af de vise mænd kom fra Afrika. Det vigtige ved de vise mænd er, at de kom langvejs fra – at de kom, fordi de havde set et tegn på himlen – og at de kom for at tilbede jødernes konge, Messias.

De vise mænd kom med guld, røgelse og myrra. I Hedensted var myrraen blevet til en krukke med min yndlingscreme, Elisabeth Ardens Green Tea – hvilket kaldte på et lille smil. For myrraen var jo en meget kostbar salve, der både blev brugt som parfume – og til balsamering. Men hvad ER myrraen egentlig i dag. Hvad er det for en gave, vi i dag skal bringe til Jesus-barnet?

Tak til Lea og Annemette, der gav børnene og vi andre et skønt krybbespil!

Nyt fra præsten i Peru

Kære alle i Hedensted Valgmenighed.
Her kommer lidt info fra min udrejse til Peru.
 
Mit første stop på rejsen var denne gang Bogotá i Colombia, hvor jeg besøgte en lille luthersk menighed, som jeg har fået kontakt med, og som den lutherske kirke i Peru sender missionærer til fra næste år.  
I kan se en lille video om mit besøg ved at klikke på linket her: Første missionsrejse til Bogotá.
Roar sammen med en del af menigheden i Bogotá

Liturgisk Værksted
Efter ankomsten til Arequipa gik jeg i gang med undervisning på det teologiske seminarium, hvor jeg underviser i frelseslæren og på bibelskolen, hvor jeg underviser i Romerbrevet. I sidste uge, havde teologi-studenterne lavet en aftengudstjeneste i forbindelse med faget Liturgi og Gudstjeneste. 
Det kan I se lidt om i denne video: Gudstjeneste og liturgisk værksted. 

Hjerteproblemer og bypass
Jeg har også lavet en video om nødvendigheden af mission her i Arequipa og Peru i det hele taget – med udgangspunkt i byens trafikale udfordringer… 
Klik på linket her for at se den: Hjerteproblemer og bypass.

De seneste dage har jeg desværre været syg. Det hænger heldigvis ikke sammen titlen på ovennævnte video! Men en maveinfektion er slem nok, så jeg glæder mig over at kræfterne er ved at vende tilbage, og jeg kan fortsætte undervisningen i morgen. 

Jeg håber, I alle har det godt og ønsker jeg Guds velsignelse over hverdagstjeneste og gudstjeneste.

Kærlig hilsen Roar