Når nu du er her…

Denne uge er jeg i Juliaca og har installeret mig på mit sædvanlige værelse på 1. sal på Bibelskolen CLET. Åndedrættet er lidt tungere end normalt og ligesådan hovedet. De 3800 meters højde kan mærkes, når man går op og ned af trapperne, men det forhindrer ikke, at der fuld gang i undervisning og samtaler.

En skøn flok
Det er den første uge af dette års fire-ugers bibelskoleforløb. Vi skal lige i gang. I mandags var der vist 10 elever. I dag er vi oppe på 15 og endnu én er kommet til i aften, så det går fremad. Jeg underviser i Salmernes Bog, og eleverne viser stor lydhørhed og lærevillighed. Det er en skøn flok at undervise. Og jeg mærker, at de gerne vil snakke. Pauserne bliver udnyttet til samtaler og masser af spørgsmål. Når nu jeg alligevel er her.
Spontane aftaler
CLET er et centralt sted for kirkerne i Juliaca. Her er både bibelskole, kontor for projektarbejdet PDFF og for Pastor Nacional. Så folk kommer og går. Og jeg møder ofte folk, jeg kender fra kirken. CLET er ikke et sted, hvor man går og gemmer sig.

Det har også betydet, der nu er to kirker, der har henvendt sig i løbet af de første dage: Broder, når du er her… kunne du så ikke komme til vores kirke og undervise? Så nu har jeg aftaler torsdag og fredag aften i to forskellige kirker.

Jeg kommer gerne
Det er godt at mærke, at både eleverne og menighederne er motiverede for bibelundervisning. Og fantastisk, at det kan arrangeres med så kort varsel. Det var vist ikke gået i DK. Og jeg kommer gerne og deler Guds ord med dem. Når nu jeg alligevel er her.  
– Roar

Hele verden beder

Hele verden beder
i ugen 7.-14. januar

Kom og bed med!

I Hedensted er der bøn:
Mandag d. 8.1 kl. 19-20 i Hedensted kirke
Onsdag d. 10.1 kl. 19-20 i Hedensted Missionshus
(Bækketoften 1)

Evangelisk Alliance har fastsat temaet
På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning

Arrangører: Hedensted IM og Hedensted Valgmenighed

5 gode ting at huske på i det nye år

Det nye år er så småt skudt i gang. Vi skriver nu 2018, og den største forandring fra sidste år til nu er måske netop det sidste tal i årstallet. Men mens vi stadig vænner os til det nye år og måske med lidt bekymring og spænding ser frem til, hvad året så vil bringe, er det godt at huske følgende:

1) 2018 er et nådeår! Fordi Jesus kom til jord, sådan som vi netop har fejret det i julen, er der nåde at få. Vi kan være sikre på, at det nye år vil medføre mange fejl og fald fra vores side. Men vi ved også, at Guds nåde er ny hver morgen hele året. 

2) Helligånden bor i den, der tror på Jesus. Lige meget hvad det nye år vil bringe, er Gud helt nær ved dig med sin Helligånd. Hans kraft og styrke er med dig og vil give dig nyt liv og håb.

3) Guds løfter gælder stadig. Et nyt år med nye udfordringer, glæder og sorger. Men Guds løfter holder stadig og gælder lige præcist for dig og ind over dit liv – også i 2018. Et af løfterne lyder: Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.

4) Gud vil bruge dig i dette år. Hver dag og hver uge rummer mange muligheder for at fortælle om håbet i Jesus og for at demonstrere Guds kærlighed til verden. Gud sender dig og vil virke gennem dig så mennesker bliver mødt af kærlige handlinger, generøsitet og håb.

5) Heller ikke i 2018 skal dødsrigets porte få magt over Jesu kirke. Der er modstand, frafald og stort forfald her hos. Men vi tilhører en Herre, der har overvundet alt ondt, og som ud over verden lader sin kirke spire frem og vokse. Han vil selv bevare os. Og i fællesskabet om ordet og sakramenterne og i tjenesten for ham kan vi hjælpe hinanden til at løfte blikket mod de himmelske ting, så vi kan leve hver dag her på jorden med tro og mod og bringe håb til andre.

Godt nytår!

Årets sidste dag

Årets sidste gudstjeneste blev en festgudstjeneste!
Der var mange mennesker i kirke – og der var dåb, hvilket altid er livsbekræftende.
Dåbsforældrene havde ønsket, at vi skulle synge salmen Jer er i Herrens hænder. 

Det er en stærk salme at gå ind i det nye år på, så lad mig citere vers 2 og ønske alle et godt nytår:
Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær:
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig
(Erling Tobiassen, DDS nr. 51)

Anna-Marie Hansen (hjemmesideredaktør)