Giv pigerne en fremtid!

Hedensted Valgmenighed samler penge ind og formidler bidrag til Michael Nielsen, som bor og arbejder i Honduras. Indtil nu har det mest været til Michaels leveomkostninger og til byggeriprojekter. Men nu beder Michael om studiehjælp til tre piger. 

Her i Danmark har vi helt unikke muligheder for at gå i skole og tage uddannelse, da staten betaler, så det for den enkelte er gratis. Med SU får unge endda penge for at studere og dygtiggøre sig. Sådan er det langt fra i resten af verden. 

Mange steder kan skolegang og uddannelse kun lade sig gøre, hvis forældre og familie har penge til at betale skolepenge. Sådan er det også i Honduras. Det er ikke dyrt, og de fleste har mulighed for at uddanne sig. 

Men for Abby (18), Gaby (20) og Celeste (19) har uddannelse altid været en kamp, da de er vokset op uden støtte fra familien, hvilket har betydet, at de altid har måttet  kæmpe for at skabe muligheder for sig selv. 

Derfor har Michael besluttet at gå ind og dække studieomkostningerne for disse tre piger i håb om og tillid til, at kristne brødre og søstre i Danmark vil hjælpe med. 

Omkostningerne er på omkring 1.000 kr. om måneden pr. person. 

Michael ønsker på længere sigt at lave et mere decideret sponsor-program, så det bliver muligt at søtte på mere permanent basis. Mere om dette senere. 

Gaver, som bliver givet til de tre pigers uddannelse, skal i første omgang dække udgifterne til skolegang fra februar til juni. 

Giv disse tre piger en fremtid ved at give et bidrag til deres skolegang på HVM’s konto (1681 3224233980) eller på MobilePay på tlf. 9156 1282. Mærk din gave ”Skole – Honduras”.

Tusind tak for jeres gavmilde støtte og ikke mindst for forbøn for disse tre piger. 

 

Velsignet ved at give

Den anden dag så jeg et lidt opstillet realityprogram om en millionær, der skulle lade som om, han var en almindelig mand, der ledte efter et velgørenhedsprojekt at være frivillig i. Til sidst skulle han afsløre sig selv og uddele penge til disse projekter.

Modtagerne blev naturligvis glade for donationerne. Men det, der gjorde størst indtryk, var næsten hvor meget giveren fik ud af at give.

Millionæren fik nemlig selv et grundlæggende nyt syn for mennesker i nød og en erfaring af, hvor velsignet det er at give, og hvor meget det nytter at hjælpe andre.

Jeg kom til at tænke på den fantastiske hjælp, vi har fået her i Hedensted Valgmenighed af en anonym giver. Vedkommende vil give 30.000 kr. og opfordrer resten af menigheden til også at give rundhåndet, så vi kan få udlignet sidste års underskud hurtigst muligt.

Det, synes jeg, er en flot og generøs handling. Det gør man kun, når man som manden i TV har set, hvor stor velsignelse man selv har modtaget for intet. Og når man elsker sin menighed og ser, hvilken forskel den kan gøre i sit eget liv og i andres liv.

Lad os have fokus på al den kærlighed og nåde, Gud giver os. For så åbner han vores hjerter, så vi begynder at afspejle hans generøsitet og give rundhåndet. Når vi ser, hvor meget Gud velsigner os, giver han os nyt syn for, hvor vi kan hjælpe og velsigne. Og han vil hellere end gerne give os en erfaring af, hvor velsignet det er at give.

Det er der ikke noget opstillet reality over. Det er den rene og skære velsignede virkelighed.

Årsfest 11.03.2018

Små og store var samlet til årsfest i Hedensted Valgmenighed i dag. Og det BLEV en fest! Det blev det, fordi der fra 11-16 nåede at foregå en hel masse gode ting.

Der var gudstjeneste under overskriften “Han mætter os” , hvor der var indhold til både børn og voksne. Efter gudstjenesten var der stillet en enkel, men lækker frokost på bordene. 

Efter frokosten var det tid til en lille fællesskabsaktivitet, der kaldte på både samarbejde og kreativitet. Huset summede af latter, mens en gruppe effektive køkkenfolk var i gang med opvask og kaffebrygning.

Kl. 13.30 var det tid til generalforsamling med alt hvad dertil hører af beretninger, regnskab, budget, valg til ledelsen, spørgsmål, debat og gode tanker om vores fælles liv i valgmenigheden. 

Som ledelse er vi dybt taknemmelige for dagen og vil gøre vores bedste for at tage menighedens forslag og tanker med ind i det kommende års liv. 

Tak for en dejlig årsfest – og god uge. Inklusive madpakker til både den ene og den anden sult!!

Mange hilsener ledelsen

 

PS
Lige før vi gik hjem, nåede vi i ledelsen at konstituere os, så næste år ser ledelsen ud som følger:
Formand: Johnny Grønkjær
Næsteformand: Jonas Hørning
Sekretær: Anna-Marie Hansen
Menige ledelsesmedlemmer: AnneMette Mejlvang, Lisbeth Schou og Marit Wengel
Præst: Roar Steffensen

Han sluttede godt!

I går døde en af den evangeliske verdens allerstørste personligheder i det 20. århundrede. Den amerikanske evangelist Billy Graham blev 99 år gammel og fik i går lov at gå hjem til Gud efter et langt liv i Herrens tjeneste. 

Hvorfor skrive om en amerikansk baptist? Fordi tusindvis af mennesker er blevet påvirket af Billy Grahams forkyndelse og har mødt kaldet til tro på Jesus gennem hans store vækkelseskampagner.

Og fordi Billy Graham en af grundlæggerne af den evangeliske missionsbevægelse Lausanne-bevægelsen, som har betydet utroligt meget også for danske kirkers og missionsselskabers missionsindsats siden dens begyndelse i 1974. 

Han gjorde det tindrende klart, hvorfor det var nødvendigt med en ny misionsbevægelse, og hvorfor der overhovedet  skal drives mission: For at verden må høre hans [Kristi] stemme!

Der er skrevet mange gode ord om Billy Graham det sidste døgns tid. Noget af det bedste, jeg har læst, er skrevet af en amerikansk teolog, der hedder Chuck Lawless. Han skriver:

“Det jeg er mest taknemmelig for er dog: Han sluttede godt. 

Når så mange andre er faldet i synd… når så mange er blevet fanget i djævelens fælde…. når så mange har kompromitteret Ordet… når så mange har mistet deres moralske kompas, så er Dr. Graham forblevet trofast. Han har kæmpet kampen hele vejen i Guds fulde rustning.

… Helt og fuldt af Guds nåde løb Billy Graham sit løb godt. Hele løbet. Indtil slutningen. Jeg beder om, at Gud vil give mig nåde til at gøre det samme.”

Det må være vores alles bøn og den lektie, vi må lære af en Guds store kæmper: At bede om nåde til at holde ud og være tro helt til enden, så vores løb også slutter godt. Billy Graham var ikke bare en stor forkynder. Han var en bønnens mand. Mon ikke det er nøglen til at slutte godt?

 

Når nu du er her…

Denne uge er jeg i Juliaca og har installeret mig på mit sædvanlige værelse på 1. sal på Bibelskolen CLET. Åndedrættet er lidt tungere end normalt og ligesådan hovedet. De 3800 meters højde kan mærkes, når man går op og ned af trapperne, men det forhindrer ikke, at der fuld gang i undervisning og samtaler.

En skøn flok
Det er den første uge af dette års fire-ugers bibelskoleforløb. Vi skal lige i gang. I mandags var der vist 10 elever. I dag er vi oppe på 15 og endnu én er kommet til i aften, så det går fremad. Jeg underviser i Salmernes Bog, og eleverne viser stor lydhørhed og lærevillighed. Det er en skøn flok at undervise. Og jeg mærker, at de gerne vil snakke. Pauserne bliver udnyttet til samtaler og masser af spørgsmål. Når nu jeg alligevel er her.
Spontane aftaler
CLET er et centralt sted for kirkerne i Juliaca. Her er både bibelskole, kontor for projektarbejdet PDFF og for Pastor Nacional. Så folk kommer og går. Og jeg møder ofte folk, jeg kender fra kirken. CLET er ikke et sted, hvor man går og gemmer sig.

Det har også betydet, der nu er to kirker, der har henvendt sig i løbet af de første dage: Broder, når du er her… kunne du så ikke komme til vores kirke og undervise? Så nu har jeg aftaler torsdag og fredag aften i to forskellige kirker.

Jeg kommer gerne
Det er godt at mærke, at både eleverne og menighederne er motiverede for bibelundervisning. Og fantastisk, at det kan arrangeres med så kort varsel. Det var vist ikke gået i DK. Og jeg kommer gerne og deler Guds ord med dem. Når nu jeg alligevel er her.  
– Roar