Glædelig advent

 

“Vær velkommen Herrens år
og velkommen herhid.” (DDS, nr. 74)