MENIGHED FOR ALLE

DÅBSDAG FOR SMÅ OG STORE

Sidste gudstjeneste før sommerpausen var en festlig dag, da vi fik lov at fejre dåb for både et nyfødt barn og en ung mand. Uanset alder er dåben en gave, hvor vi fødes påny.
“Ved dit værk, ved kærlighedens vilje
Er vi født på ny til liv i Kristus” (DDS nr. 448)